En què consisteixen les xerrades i formacions?

Fa molts anys que ofereixo diferents tipus de formacions, de gestió emocional, autoconeixement i desenvolupament personal per a les persones de la tercera edat. També ofereixo xerrades per a aquestes, dirigides a temes com: la soledat, fortaleses psicològiques, resiliència, autoconeixement, etc.

L’any 2019, vaig començar a col·laborar per una altra empresa, amb l’objectiu d’impartir formacions a treballadors de residències de persones grans, on ofereixo recursos per millorar la intel·ligència emocional, la comunicació, l’impacte psicològic produït per la pandèmia de la COVID-19, Mindfulness, etc.

Objectius del desenvolupament personal:

  • Autoconeixement: l’autoconeixement ens permet ser més compassius amb nosaltres mateixos i prendre decisions més coherents en el nostre dia a dia. Tot això ens permet una sèrie d’hàbits que ens apropen al nostre benestar.

  • Millorar l’autoestima: entendre quin és el nostre autoconcepte i com ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb els altres ens pot ajudar a guanyar seguretat i enfortir la nostra autoestima.

  • Treballar en el propi sistema de creences: entendre i qüestionar les nostres creences ens permet quedar-nos amb aquelles que ens afavoreixen més en el nostre dia a dia.

  • Gestió emocional: aprendre a reconèixer les pròpies emocions ens dóna marge per regular-les i assolir un millor benestar en el nostre present.

  • Espai en grup on mostrar-se vulnerable: estar en un entorn grupal on mostrar-se vulnerable i on la confiança i la seguretat són la base, ens ajuda en tot aquest procés de descobriment personal.

Actualment, ofereixo també formacions online amb l’objectiu d’ampliar la mirada d’aquelles persones que vulguin aprofundir en el seu autoconeixement i desenvolupament personal.

Imatges de formacions realitzades durant i posteriors a la pandèmia de Covid-19.