Paula Llorens Soler s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accesibilitat s’aplica al lloc web https://www.psicologapaulallorens.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

Pot existir contingut no accessible en el lloc web degut als següents motius:

1. Falta de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d0entrada en vigor del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament, poden haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o, en aquells firmats electrònicament, abans de la seva revisió d’accessibilitat.

2. Càrrega desproporcionada: no s’aplica.

3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: existeixen arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control d’aquest Ministeri.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de novembre de 2023.

El mètode empleat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació.

Última revisió de la declaració: 20 de novembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

• Informar sonre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

• Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

• Correu electrònic: hola@psicologapaulallorens.com

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de novembre de 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir de l’esmentada data es duen a terme revisions parcials del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2022, considerant les excepcions del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les següents mesures per facilitar l’accessibilitat:

• Utilització de text alternatiu a les imatges

• Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’hipervincle

• Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.