La psicoteràpia per a adults és una procés de guia i acompanyament en el teu camí, on la confiança, la confidencialitat i la seguretat són claus. La base de la psicoteràpia és crear un vincle segur que et permeti recuperar la confiança i l’autoestima en tu mateix, per tal que puguis acompanyar-te des d’un lloc més compassiu en el teu dia a dia.

La psicoteràpia és un procés de transformació personal que varia en cada persona i en cada moment del cicle vital, en funció de les necessitats de cadascú. És per això que, des de la meva manera de treballar, tinc molt en compte el context i individualitat de cada persona que acudeix a la meva consulta a Girona, per tal d’oferir-li els recursos més ajustats a les seves necessitats.

Com és la psicoteràpia d’adults?

Durant aquest procés de transformació aprendràs a observar els teus patrons de conducta adquirits al llarg de la teva vida, entendre d’on vénen i la seva utilitat. La gran majoria de persones acudeixen a psicoteràpia perquè els mecanismes que en el passat van ajudar a alleujar el seu malestar, moltes vegades són els símptomes que els proporcionen malestar en el seu present.

Amb l’enfocament del trauma des del qual treballo, acompanyo a la persona a sanar aspectes del passat no resolts que dificulten el seu benestar en el present. Per tal d’assolir aquest objectiu, alguns aspectes clau seran: incorporar un autodiàleg intern compassiu, millorar la identificació i gestió emocional, facilitar recusos per a l’autoconeixement i així ajudar a la persona a adquirir hàbits i conductes que alleugin el seu malestar i propiciïn el benestar en el seu present.

Objectius de la psicoteràpia individual

 • Entendre d’on ve el símptoma, en què ha estat útil i donar-li un nou significat en el present, entenent que és una oportunitat pel canvi i millora personals.

 • Millorar l’autoconeixement i autocura, prenent decisions que garanteixin el teu benestar en el present.

 • Incorporar un diàleg intern compassiu.

 • Aprendre a solucionar i gestionar conflictes o problemes i veure’ls com a oportunitats de canvi.

 • Incorporar l’atenció plena en el teu dia a dia per adquirir calma i millorar la gestió emocional.

 • Entendre les pròpies emocions i els missatges que et donen per utilitzar-les al teu favor i conèixer-te millor a tu mateix.

 • Adquisició de recomanacions (llibres i lectures) per seguir treballant i aprofundint entre sessions.

 • Atenció via mail o telefònica entre sessions en cas que ho necessitis.

Psicoteràpia per a adults online

 • Funciona exactament igual que la psicoteràpia per a adults presencial.

 • Les sessions es realitzaran a través de la plataforma Meet.

 • Tota la informació serà confidencial i estarà protegida.

 • Major flexibilitat horària.